WM_KOOP_ideaprojektu+logo

Wymiennik / Kooperacja – tworzymy międzysektorową sieć współpracy

Wymiennik / Kooperacja to partnerska sieć oparta na wymianie dóbr i usług. Łączymy warszawskich wolontariuszy, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, lokalnych przedsiębiorców i grupy nieformalne w działaniach na rzecz dobra wspólnego. Osią projektu jest system punktów za pomocą których mierzony jest wkład i zobowiązania użytkowników. System punktów działa jak lokalna waluta – zapewnia dostęp do setek dóbr i usług z Wymiennika, zachęca do udostępniania wolnych zasobów, umożliwia też wynagradzanie pracy społecznej.

Sieć Wymiennik / Kooperacja powstaje w oparciu o Wymiennik, którego użytkownicy w ciągu niespełna trzech lat działania dokonali ponad 5000 transakcji z użyciem umownej waluty. Dziś dążymy do rozszerzenia sieci wymiany o użytkowników instytucjonalnych. Bez względu na sytuację finansową, organizacje, instytucje publiczne, lokalne przedsiębiorstwa, spółdzielnie mogą skorzystać na współdzieleniu nie w pełni wykorzystywanych zasobów: sal, sprzętu, a także zgromadzonej wiedzy i dobrych praktyk. Nie jest to jedyne możliwe zastosowanie systemu punktów. Waluta pomaga docenić wkład i zaangażowanie wolontariuszy – punkty przyznane przez organizację w zamian za wykonanie zadania mogą być wykorzystane u dowolnego uczestnika sieci. Wymiennik zapewnia dostęp do setek dóbr i usług oferowanych głównie przez osoby prywatne. Swoimi umiejętnościami dzielą się graficy, tłumacze, prawnicy, złote rączki, kucharze, krawcy i inne osoby dysponujące wolnym czasem. Udział w sieci Wymiennik / Kooperacja jest więc też sposobem na dotarcie do nowych odbiorców – setek warszawskich użytkowników serwisu – i wzmocnienie relacji ze społecznością aktywnych warszawiaków.

WM_KOOP_ideaprojektu+logo

Zapraszamy warszawskie organizacje pozarządowe, instytucje, grupy nieformalne, przedsiębiorstwa i mieszkańców do tworzenia sieci wielostronnej wymiany przełamującej bariery międzysektorowe.

Powrót na stronę kooperacja.wymiennik.org
W kategorii .